สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ประกอบด้วยท้องที่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง สถานที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองพังงา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้


ดูทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ สพม.14

ประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา