สพม.14 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
 สพม.14 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรค COVID-19
 สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์เฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันที่สอง
 สพม.14 ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมวันที่สอง
สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 สพม.14 ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต